Hotărâri AGA

DenumireDescriere
HAGA nr.10/ 21.05.2024Privind aprobarea bilantul contabil cu anexele sale, contul de profit si pierderi pentru anul 2023 ale societatii Internet si Tehnologie S3 SRL si descarcarea de activitate si de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2023 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL si a rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2024 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 227 /22.04.2024Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a Acordului cadru ce are ca obiect ,,Servicii de mentenanță și proiectare a sistemelor de securitate fizică din unitățile de invățământ și a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București"
HCLS3 nr. 226 /22.04.2024Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a Contractului având ca obiect ,,Servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul ,,Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității in Sectorul 3»"
HAGA nr. 9/ 29.03.2024Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2024 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL si a programului de activitate pe anul 2024
HCLS3 nr. 37 /08.02.2024Privind desemnarea reprezentanîilor in Adunarea Generală a Asociaților la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL pentru care Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publică tutelară
HCLS3 nr. 643/19.12.2023Privind aprobarea actualizării Contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 307/15.06.2023Privind majorarea indemnizației fixe lunare a președinților Consiliilor de Administrație ai intreprinderilor publice Algorithm Residential S3 SRL, Algorithm Construcții S3 SRL, SD3 Salubritate și Deszapezire S3 SRL, Internet și Tehnologie S3 SRL și Administrare Active Sector 3 SRL
HCLS3 nr. 273/ 15.06.2023Privind aprobarea Actului adițional la Acordul cadru nr. 69685/14.03.2023 (776/21.03.2023) pentru obiectivul de investiții
,,Lucrări de reabilitare termică prin utilizarea de surse regenerabile pentru producere de energie electrică, apă caldă menajeră și ventilare (instalarea unor panouri fotovoltaice, pompe de caldură, inclusiv achizitionarea acestora), lucrări de inlocuirea lifturilor/modernizare a lifturilor, inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu LED, pentru 50 blocuri de locuințe din Sectorul 3 din cadrul programului pilot ,, Consumă inteligent, utilizează energie verde", atribuit Societății Internet ăi Tehnologie S3 SRL prin HCLS 3 nr. 51/16.02.2023
HCLS3 nr. 261/15.06.2023Privind atribuirea către Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a Acordului cadru ce are ca obiect ,,Lucrări de instalare sistem control acces cu videointerfon"
HCLS3 nr. 234/ 18.05.2023Privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi
și a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 222/ 18.05.2023Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a Contractului având ca obiect lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice, aferente implementării obiectivului de investiții ,,Dezvoltarea sistemului video metropolitan"
HCLS3 nr. 149/ 20.04.2023Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a Contractului ce are ca obiect ,,Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învățământ și clădirile administrate de Sectorul 3"
HCLS3 nr. 138/ 20.04.2023Privind aprobarea listei actualizate cu categoriile de lucrări la Acordul Cadru nr. 69685/14.03.2023 - ce are ca obiect ,,Lucrări de reabilitare termică prin utilizarea de surse regenerabile pentru producere de energie electrică, apă caldă menajeră și ventilare (instalarea unor panouri fotovoltaice, pompe de caldură, inclusiv achizitionarea acestora), lucrări de înlocuire a lifturilor/modernizare a lifturilor, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu LED, pentru 50 de blocuri de locuințe din Sectorul 3 din cadrul programului pilot,,Consumă inteligent, utilizând, energie verde"
HCLS3 nr. 137/ 20.04.2023Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a Contractului având ca obiect servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul ,,Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității in Sectorul 3»"
HCLS3 nr. 134/ 20.04.2023Privind aprobarea programului multianual cu titlul ,, Consumă inteligent, utilizează energie verde"
HCLS3 nr. 133/ 20.04.2023Privind includerea a 41 asociații de proprietari/imobile în proiectul pilot ,,Consumă inteligent, utilizează energie verde" și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora
HCLS3 nr. 101/ 16.03.2023Privind aprobarea programului de activitate pe anul 2023 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 100/ 16.03.2023Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 52/ 16.02.2023Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a Contractului ce are ca obiect lucrările de execuție constând in Lot. 1 - Devierea rețelelor de telecomunicații Telekom la obiectivul de investiții ,,Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu" și Lot. 2 -Relocare/protejare rețele telecomunicații Telekom la obiectivul de investiții ,,Cresterea capacității de circulație auto pe strada Drumul Între Tarlale"
HCLS nr. 51/ 16.02.2023Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a Acordului cadru/Contractului ce are ca obiect ,,Lucrări de reabilitare termică prin utilizarea de surse regenerabile pentru producere de energie electrică, apă caldă menajeră și ventilare (instalarea unor panouri fotovoltaice, pompe de caldură, inclusiv achiziționarea acestora), lucrări de îlocuire a lifturilor/modernizare a lifturilor, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu LED, pentru 50 blocuri de locuințe din Sectorul 3 din cadrul programului pilot ,,Consumii inteligent, utilizeazii energie verde"
HCLS3 nr. 49/ 16.02.2023Privind încheierea Contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământ dual, în domeniul de pregătire profesională - ,,Electric",
calificarea profesională - ,,Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice", între societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, Liceul Tehnologic ,,Theodor Pallady" și Sectorul 3 al Municipiului București
HCLS3 nr. 549/ 15.12.2022Privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2022, 2023 și 2024 la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 548/ 15.12.2022Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a Contractului având ca obiect "Lucrări de proiectare și execuție nocturnă terenuri de sport"
HCLS3 nr. 419/ 27.09.2022Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 346/22.12.2021 referitoare la atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a Acordului-cadru având ca obiect “Lucrări de montare și demontare a instalațiilor și echipamentelor de iluminat festiv de pe raza Sectorului 3”
HCLS3 nr. 416/ 27.09.2022Privind modificarea HCLS 3 nr. 48/ 26.02.2020 referitoare la modificarea și completarea Actelor constitutive ale intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publica tutelară “
HCLS3 nr. 411/ 27.09.2022Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a Acordului cadru având ca obiect “Servicii de mentenanță preventiva și corectivă a sistemelor de curenți slabi din parcarea Decebal, Servicii suport producător pentru licențe funcționare sisteme”
HCLS3 nr. 316/ 27.07.2022Privind actualizarea devizului general la contractul de lucrari nr. 165776/ 20.08.2018, incheiat cu societatea Internet și Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 315/ 27.07.2022Privind aprobarea asocierii in participatie intre societatile Internet și Tehnologie S3 SRL si Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea proiectarii, construirii, dotarii, amenajarii si exploatarii unei hale cu destinatia de arhiva
HCLS3 nr. 314/ 27.07.2022Privind atribuirea catre societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului avand ca obiect “Servicii de mentenanta a sistemelor de securitate fizica din unitatile de invatamant si cladirile administrate de Primaria Sectorului 3”
HCLS3 nr. 181/ 26.05.2022Privind aprobarea Programului de activitate pe anul 2022 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 145/ 28.04.2022Privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societații Internet și Tehnologie S3 SRL in vederea încheierii contractului de furnizare de produse cu societatea Fast Park Co SRL
HCLS3 nr. 144/ 28.04.2022Privind majorarea indemnizației membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară
HCLS3 nr. 127/ 13.04.2022Privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021 ale societații Internet și Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 126/ 13.04.2022Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a Contractului având ca obiect servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul ,,Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității in Sectorul 3»”
HCLS3 nr. 47/ 14.03.2022Privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, in vederea preluării prin cesiune a Contractului de închiriere nr. 2/28.12.2017 de la societatea Algorithm Residential S3 SRL
HCLS3 nr. 45/ 03.03.2022Privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 39/ 24.02.2022Privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro exclusiv TVA ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 38/ 24.02.2022Privind completarea Actului Constitutiv al societații Internet și Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 37/ 24.02.2022Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 36/ 24.02.2022Privind adoptarea unor măsuri în vederea eficientizării activității intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelara
HCLS3 nr. 349/ 22.12.2021Privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societații Internet și Tehnologie S3 SRL.
HCLS3 nr. 347/ 22.12.2021Privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2021 la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL.
HCLS3 nr. 346/ 22.12.2021Privind atribuirea catre societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a Acordului-cadru având ca obiect “Lucrari de montare și demontare a instalațiilor și echipamentelor de iluminat festiv de pe raza Sectorului 3” .
HCLS3 nr. 305/ 11.11.2021Privind prelungirea termenului de executie al Contractului de lucrari nr.165776/20.08.2018, incheiat cu societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, aferent obiectivului de investitii Extinderea proiectului “Creșterea siguranței și prevenirea criminalității in Sectorul 3”.
HCLS3 nr. 264/ 28.10.2021Privind creșterea disciplinei și transparenței intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritatea publica tutelara .
HCLS3 nr. 248/ 28.10.2021Privind încheierea Contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor din învățământul dual, in domeniul de pregătire profesională “Electric” – calificarea profesională “Electrician exploatare centrale, stații și rețele elctrice”, între operatorul economic Internet si Tehnologie Sector 3 S.R.L, Liceul Tehnologic “Theodor Pallady” si Sectorul 3 al Municipiului București.
HCLS3 nr. 246/ 28.10.2021Privind aprobatea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de parteneriat nr. 819/ 9.06.2020 pentru formarea profesională a elevilor din învățământul dual, calificarea profesională “electronist rețele de telecomunicații” încheiat intre Societatea Internet si Tehnologie Sector 3 S.R.L, Liceul Tehnologic “Theodor Pallady” si Sectorul 3 al Municipiului București.
HCLS3 nr. 237/ 30.09.2021Privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii Internet si Tehnologie S3 srl”.
HCLS3 nr. 213/ 26.08.2021Privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 44/25.03.2021 privind constituirea unei Comisii speciale de analiza a intreprinderilor publice la care Sectorul 3 are calitatea de autoritate publica tutelara .
HCLS3 nr. 193/ 11.08.2021Privind indreptarea erorii materiale cuprinse in Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 193/11.08.2021.
HCLS3 nr. 168/ 15.07.2021Privind aprobatea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a mebrilor Consiliilor de Administrație ale intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară.
HCLS3 nr. 160/ 24.06.2021Privind modificarea actelor constitutive ale intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publica tutelara”.
HCLS3 nr. 159/ 24.06.2021Privind completarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară”.
HCLS3 nr. 157/ 24.06.2021Privind atribuirea catre societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect “Servicii de elaborare a documentatiei de Avizare ISU necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu si, dupa caz, protectie civila”.
HCLS3 nr. 83/ 28.04.2021Privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Internet si Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 72/ 28.04.2021Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect Servicii de administrare, mentenanța preventiva și mentenanța corectiva pentru echipamentele montate prin proiectul”Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3
HCLS3 nr. 52/ 25.03.2021Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 51/ 25.03.2021 Privind modificarea actului constitutiv al societatii Internet si Tehnologie S3
HCLS3 nr. 50/ 25.03.2021Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a Contractului ce are ca obiect “Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învătământ și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3”
HCLS3 nr. 32/ 23.02.2021Privind atribuirea catre societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect “Acord Cadru-servicii de asistenta informatica, instruire, interventie, administrare sistem informatic”
HCLS3 nr. 445/ 23.12.2020 Privind desemnarea auditorului statutar pentru exercitiul financiar 2020 la societatea Internet si Tehnologie S3
HCLS3 nr. 446/ 23.12.2020Privind aprobarea derularii operatiunilor juridice cu valoare mai mare de 100.000 euro fara TVA ale societatii Internet si Tehnologie S3
HCLS3 nr. 429/ 26.11.2020 Privind modificarea actului constitutiv al societatii Internet si Tehnologie S3
HCLS3 nr. 428/ 26.11.2020Privind incetarea mandatelor de membri – Administrator 5 si Administrator 7 in Consiliu de Administratie al societatii Internet si Tehnologie S3
HCLS3 nr. 364/ 17.11.2020Privind incetarea mandatului unui membru in Consiliu de Administratie al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL si declansarea procedurii de selectie pentru postul vacant.
HCLS3 nr. 214/ 13.07.2020Privind modificarea si completarea Anexei referitoare la derularea contractelor incheiate de societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, aprobata prin HCLS3 nr. 92/13.04.2020, cu completarile ulterioare
HCLS3 nr. 211/ 13.07.2020Privind acordul referitor la atribuirea de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 catre societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, in conditiile art.31 alin.(1) si (3) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a contractului avand ca obiect achizitionarea de termoscanere
HCLS3 nr. 196/ 23.06.2020Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect Servicii de administrare, mentenanța preventiva și mentenanța corectiva pentru echipamentele montate prin proiectul”Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3
HCLS3 nr. 189/ 23.06.2020Privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL in vederea semnării unui act adițional la contractul de furnizare de produse încheiat cu societatea Fast Park Co SRL
HCLS3 nr. 178/ 27.05.2020Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a Contractului ce are ca obiect “Furnizare, montaj și punere în funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unități de învățământ și clădiri administrative)”
HCLS3 nr. 177/ 27.05.2020Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a Contractului ce are ca obiect “Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învătământ și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3”
HCLS3 nr. 176/ 27.05.2020 Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon (inclusiv întocmire documentație tehnico-economică)”
HCLS3 nr. 145/ 27.05.2020Privind completarea anexei referitoare la derularea contractelor încheiate de societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, aprobată prin HCLS3 nr. 92/ 13.04.2020
HCLS3 nr. 144/ 27.05.2020Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect “Echipamente de management pentru server”
HCLS3 nr. 143/ 27.05.2020Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare a “Sistemelor de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)”
HCLS3 nr. 140/ 27.05.2020Privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a Contractului nr. 255337/19.11.2018 încheiat cu societatea Internet si Tehnologie S3 SRL având ca obiect “Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU”
HCLS3 nr. 133/ 27.05.2020Privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 165766/20.08.2018, aferent implementarii obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității in Sectorul 3”
HCLS3 nr. 106/ 29.04.2020Privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet si Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 93/ 13.04.2020Privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL în vederea Încheierii unui contract de furnizare de produse cu societatea Fast Park Co SRL
HCLS3 nr. 92/ 13.04.2020Privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 91/ 13.04.2020Privind desemnarea auditorului statutar pentru exerciţiul financiar 2019 la societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 76/ 30.03.2020Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text”
HCLS3 nr. 75/ 30.03.2020Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect ,,Echipamente hardware pentru servere”
HCLS3 nr. 50/ 26.02.2020Privind modificarea HCLS nr.151/26.04.2018 referitoare la organizarea auditului intern la societatile la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este asociat unic/majoritar
HCLS3 nr. 49/ 26.02.2020Privind completarea HCLS 3 nr. 121/28.03.2018 referitare la masurile de imbunatatire a actului de transparenta institutionala
HCLS3 nr. 48/ 26.02.2020Privind modificarea si completarea Actelor constitutive ale intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este autoritate publica tutelara
HCLS3 nr. 47/ 26.02.2020Privind controlul si monitorizarea intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este autoritate publica tutelara
HCLS3 nr. 30/ 10.02.2020Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 763/ 28.11.2019Privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului privind furnizarea de panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video ce se vor monta prin proiectul,,Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”
HCLS3 nr. 758/ 28.11.2019Privind acordarea de mandate preşedinţilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti în vederea achiziţionării de servicii juridice externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare
HCLS3 nr. 754/ 28.11.2019Privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect “Achiziţionare licenţe de suita pentru productivitate si colaborare în editare text – 222 buc pachete software de creare de documente”
HCLS3 nr. 753/ 28.11.2019Privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului de lucrări având ca obiect implementarea unui “Sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare” pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428
HCLS3 nr. 527/ 12.11.2019Privind modificarea prin Act adiţional a contractului având ca obiect “Achiziţia GIS (Hărţi de cadastru digitale)”
HCLS3 nr. 403/ 30.07.2019Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect ,,Servicii de asistență pentru computere personale”
HCLS3 nr. 402/30.07.2019Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect ,,Prestarea de servicii de asistență informatică platforme software”
HCLS3 nr. 401/ 30.07.2019Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect ,,Servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curenta module software de gestiune rețea”
Hotărârea nr. 328/ 13.06.2019Privind atribuirea către societatea Internet și tehnologie S3 S.R.L. a contractului ce are ca obiect ,,Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)”
Hotărârea nr. 318/ 13.06.2019Privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, Liceul Tehnologic ,,Theodor Pallady” și Sectorul 3 al Municipiului București
HCLS3 nr. 347/ 25.06.2019Privind plata componentei variabile a remuneratiei presedintelui si a membrilor C.A
HCLS3 nr. 264/ 16.05.2019Privind atribuirea catre societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului avand ca obiect “Servicii de reparare si intretinere preventiva a sistemului video”
HCLS3 nr. 250/ 16.04.2019Privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2018 ale societatii Internet si Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 196/ 28.03.2019Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 587/ 19.12.2018Privind modificarea art. 4 si art 5. Ale Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 nr 692/28.12.2017
HCLS3 nr. 584/ 19.12.2018Privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile a remuneratiei presedintelui si a membrilor C.A.
HCLS3 nr. 545/ 15.11.2018Privind atribuirea catre societatea Internet si Tehnologie S3 a contractului avand ca obiect “Servicii de elaborare a documentatiei de Avizare ISU”
HCLS3 nr. 502/ 30.10.2018 Privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Internet si Tehnologie S3
HCLS3 nr. 453/ 27.09.2018Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii Internet si Tehnologie S3
HCLS3 nr. 343/ 07.08.2018Privind atribuirea contractului avand ca obiect “Lucrari de constructii si montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare si servicii tehnice aferente implementarii obiectivului de investitii”
HCLS3 nr. 334/ 31.07.2018Privind aprobarea Metodologiei proceselor de ofertare si achizitionare
HCLS3 nr. 191/ 04.05.2018Privind programul de activitate pe anul 2018
HCLS3 nr. 179/ 26.04.2018Privind aprobarea indicatorilor de performanta
HCLS3 nr. 59/ 16.02.2018Privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar
HCLS3 nr. 57/ 16.02.2018Privind schimbarea sediului social al societății
HCLS3 nr. 38/ 29.01.2018Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 692/ 28.12.2017Privind numirea membrilor CA
HCLS3 nr. 651/ 19.12.2017Privind majorarea capitalului social
HCLS3 nr. 422/ 19.09.2017Privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al Societatii Internet si Tehnologie S3 S.R.L.
HCLS3 nr. 549/ 07.11.2017Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL
HCLS3 nr. 482 /12.10.2017Privind completarea actului constitutiv
HCLS3 nr. 424/ 19.09.2017Privind remunerația administratorului provizoriu
HCLS3 nr. 423/ 19.09.2017Privind programul de activitate pe anul 2017
HCLS3 nr. 355/ 25.08.2017Privind înființarea societății