Hotărâri AGA

HCLS3 nr. 181/ 26.05.2022 Privind aprobarea Programului de activitate pe anul 2022 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 145/ 28.04.2022 Privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societații Internet și Tehnologie S3 SRL in vederea încheierii contractului de furnizare de produse cu societatea Fast Park Co SRL

HCLS3 nr. 144/ 28.04.2022 Privind majorarea indemnizației membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară

HCLS3 nr. 127/ 13.04.2022 Privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021 ale societații Internet și Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 126/ 13.04.2022 Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a Contractului având ca obiect servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul ,,Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității in Sectorul 3»”

HCLS3 nr. 47/ 14.03.2022 Privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, in vederea preluării prin cesiune a Contractului de închiriere nr. 2/28.12.2017 de la societatea Algorithm Residential S3 SRL

HCLS3 nr. 45/ 03.03.2022 Privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 39/ 24.02.2022 Privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro exclusiv TVA ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 38/ 24.02.2022 Privind completarea Actului Constitutiv al societații Internet și Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 37/ 24.02.2022 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 36/ 24.02.2022 Privind adoptarea unor măsuri în vederea eficientizării activității intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelara

HCLS3 nr. 349/ 22.12.2021 Privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societații Internet și Tehnologie S3 SRL.

HCLS3 nr. 347/ 22.12.2021 Privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2021 la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL.

HCLS3 nr. 346/ 22.12.2021 Privind atribuirea catre societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a Acordului-cadru având ca obiect “Lucrari de montare și demontare a instalațiilor și echipamentelor de iluminat festiv de pe raza Sectorului 3” .

HCLS3 nr. 305/ 11.11.2021 Privind prelungirea termenului de executie al Contractului de lucrari nr.165776/20.08.2018, incheiat cu societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, aferent obiectivului de investitii Extinderea proiectului “Creșterea siguranței și prevenirea criminalității in Sectorul 3”.

HCLS3 nr. 264/ 28.10.2021 Privind creșterea disciplinei și transparenței intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritatea publica tutelara .

HCLS3 nr. 248/ 28.10.2021 Privind încheierea Contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor din învățământul dual, in domeniul de pregătire profesională “Electric” – calificarea profesională “Electrician exploatare centrale, stații și rețele elctrice”, între operatorul economic Internet si Tehnologie Sector 3 S.R.L, Liceul Tehnologic “Theodor Pallady” si Sectorul 3 al Municipiului București.

HCLS3 nr. 246/ 28.10.2021 Privind aprobatea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de parteneriat nr. 819/ 9.06.2020 pentru formarea profesională a elevilor din învățământul dual, calificarea profesională “electronist rețele de telecomunicații” încheiat intre Societatea Internet si Tehnologie Sector 3 S.R.L, Liceul Tehnologic “Theodor Pallady” si Sectorul 3 al Municipiului București.

HCLS3 nr. 237/ 30.09.2021 Privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii Internet si Tehnologie S3 srl”.

HCLS3 nr. 213/ 26.08.2021 Privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 44/25.03.2021 privind constituirea unei Comisii speciale de analiza a intreprinderilor publice la care Sectorul 3 are calitatea de autoritate publica tutelara .

HCLS3 nr. 193/ 11.08.2021 Privind indreptarea erorii materiale cuprinse in Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 193/11.08.2021.

HCLS3 nr. 168/ 15.07.2021 Privind aprobatea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a mebrilor Consiliilor de Administrație ale intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară.

HCLS3 nr. 160/ 24.06.2021 Privind modificarea actelor constitutive ale intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publica tutelara”.

HCLS3 nr. 159/ 24.06.2021 Privind completarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară”.

HCLS3 nr. 157/ 24.06.2021 Privind atribuirea catre societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect “Servicii de elaborare a documentatiei de Avizare ISU necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu si, dupa caz, protectie civila”.

HCLS3 nr. 83/ 28.04.2021 Privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Internet si Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 72/ 28.04.2021 Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect Servicii de administrare, mentenanța preventiva și mentenanța corectiva pentru echipamentele montate prin proiectul”Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3

HCLS3 nr. 52/ 25.03.2021 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 51/ 25.03.2021 Privind modificarea actului constitutiv al societatii Internet si Tehnologie S3

HCLS3 nr. 50/ 25.03.2021 Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a Contractului ce are ca obiect “Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învătământ și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3”

HCLS3 nr. 445/ 23.12.2020 Privind desemnarea auditorului statutar pentru exercitiul financiar 2020 la societatea Internet si Tehnologie S3

HCLS3 nr. 446/ 23.12.2020 Privind aprobarea derularii operatiunilor juridice cu valoare mai mare de 100.000 euro fara TVA ale societatii Internet si Tehnologie S3

HCLS3 nr. 429/ 26.11.2020 Privind modificarea actului constitutiv al societatii Internet si Tehnologie S3

HCLS3 nr. 428/ 26.11.2020 Privind incetarea mandatelor de membri – Administrator 5 si Administrator 7 in Consiliu de Administratie al societatii Internet si Tehnologie S3

HCLS3 nr. 364/ 17.11.2020 Privind incetarea mandatului unui membru in Consiliu de Administratie al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL si declansarea procedurii de selectie pentru postul vacant.

HCLS3 nr. 214/ 13.07.2020 Privind modificarea si completarea Anexei referitoare la derularea contractelor incheiate de societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, aprobata prin HCLS3 nr. 92/13.04.2020, cu completarile ulterioare

HCLS3 nr. 211/ 13.07.2020 Privind acordul referitor la atribuirea de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 catre societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, in conditiile art.31 alin.(1) si (3) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a contractului avand ca obiect achizitionarea de termoscanere

HCLS3 nr. 196/ 23.06.2020 Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect Servicii de administrare, mentenanța preventiva și mentenanța corectiva pentru echipamentele montate prin proiectul”Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3

HCLS3 nr. 189/ 23.06.2020Privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL in vederea semnării unui act adițional la contractul de furnizare de produse încheiat cu societatea Fast Park Co SRL

HCLS3 nr. 178/ 27.05.2020 Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a Contractului ce are ca obiect “Furnizare, montaj și punere în funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unități de învățământ și clădiri administrative)”

HCLS3 nr. 177/ 27.05.2020Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a Contractului ce are ca obiect “Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învătământ și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3”

HCLS3 nr. 176/ 27.05.2020 Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon (inclusiv întocmire documentație tehnico-economică)”

HCLS3 nr. 145/ 27.05.2020 Privind completarea anexei referitoare la derularea contractelor încheiate de societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, aprobată prin HCLS3 nr. 92/ 13.04.2020

HCLS3 nr. 144/ 27.05.2020 Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect “Echipamente de management pentru server”

HCLS3 nr. 143/ 27.05.2020 Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare a “Sistemelor de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)”

HCLS3 nr. 140/ 27.05.2020 Privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a Contractului nr. 255337/19.11.2018 încheiat cu societatea Internet si Tehnologie S3 SRL având ca obiect “Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU”

HCLS3 nr. 133/ 27.05.2020 Privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 165766/20.08.2018, aferent implementarii obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității in Sectorul 3”

HCLS3 nr. 106/ 29.04.2020 Privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet si Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 93/ 13.04.2020 Privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL în vederea Încheierii unui contract de furnizare de produse cu societatea Fast Park Co SRL

HCLS3 nr. 92/ 13.04.2020 Privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 91/ 13.04.2020 Privind desemnarea auditorului statutar pentru exerciţiul financiar 2019 la societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 76/ 30.03.2020 Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text”

HCLS3 nr. 75/ 30.03.2020 Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect ,,Echipamente hardware pentru servere”

HCLS3 nr. 50/ 26.02.2020 Privind modificarea HCLS nr.151/26.04.2018 referitoare la organizarea auditului intern la societatile la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este asociat unic/majoritar

HCLS3 nr. 49/ 26.02.2020 Privind completarea HCLS 3 nr. 121/28.03.2018 referitare la masurile de imbunatatire a actului de transparenta institutionala

HCLS3 nr. 48/ 26.02.2020 Privind modificarea si completarea Actelor constitutive ale intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este autoritate publica tutelara

HCLS3 nr. 47/ 26.02.2020 Privind controlul si monitorizarea intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este autoritate publica tutelara

HCLS3 nr. 30/ 10.02.2020 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 763/ 28.11.2019 Privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului privind furnizarea de panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video ce se vor monta prin proiectul,,Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”

HCLS3 nr. 758/ 28.11.2019 Privind acordarea de mandate preşedinţilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti în vederea achiziţionării de servicii juridice externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare

HCLS3 nr. 754/ 28.11.2019 Privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect “Achiziţionare licenţe de suita pentru productivitate si colaborare în editare text – 222 buc pachete software de creare de documente”

HCLS3 nr. 753/ 28.11.2019 Privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului de lucrări având ca obiect implementarea unui “Sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare” pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428

HCLS3 nr. 527/ 12.11.2019 Privind modificarea prin Act adiţional a contractului având ca obiect “Achiziţia GIS (Hărţi de cadastru digitale)”

HCLS3 nr. 403/ 30.07.2019 Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect ,,Servicii de asistență pentru computere personale”

HCLS3 nr. 402/30.07.2019 Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect ,,Prestarea de servicii de asistență informatică platforme software”

HCLS3 nr. 401/ 30.07.2019 Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect ,,Servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curenta module software de gestiune rețea”

Hotărârea nr. 328/ 13.06.2019 Privind atribuirea către societatea Internet și tehnologie S3 S.R.L. a contractului ce are ca obiect ,,Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)”

Hotărârea nr. 318/ 13.06.2019 Privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, Liceul Tehnologic ,,Theodor Pallady” și Sectorul 3 al Municipiului București

HCLS3 nr. 347/ 25.06.2019 Privind plata componentei variabile a remuneratiei presedintelui si a membrilor C.A

HCLS3 nr. 264/ 16.05.2019 Privind atribuirea catre societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului avand ca obiect “Servicii de reparare si intretinere preventiva a sistemului video”

HCLS3 nr. 250/ 16.04.2019 Privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2018 ale societatii Internet si Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 196/ 28.03.2019 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 587/ 19.12.2018 Privind modificarea art. 4 si art 5. Ale Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 nr 692/28.12.2017

HCLS3 nr. 584/ 19.12.2018 Privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile a remuneratiei presedintelui si a membrilor C.A.

HCLS3 nr. 545/ 15.11.2018 Privind atribuirea catre societatea Internet si Tehnologie S3 a contractului avand ca obiect “Servicii de elaborare a documentatiei de Avizare ISU”

HCLS3 nr. 502/ 30.10.2018 Privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Internet si Tehnologie S3

HCLS3 nr. 453/ 27.09.2018 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii Internet si Tehnologie S3

HCLS3 nr. 343/ 07.08.2018 Privind atribuirea contractului avand ca obiect “Lucrari de constructii si montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare si servicii tehnice aferente implementarii obiectivului de investitii”

HCLS3 nr. 334/ 31.07.2018 Privind aprobarea Metodologiei proceselor de ofertare si achizitionare

HCLS3 nr. 191/ 04.05.2018 Privind programul de activitate pe anul 2018

HCLS3 nr. 179/ 26.04.2018 Privind aprobarea indicatorilor de performanta

HCLS3 nr. 57/ 16.02.2018 Privind schimbarea sediului social al societății

HCLS3 nr. 38/ 29.01.2018 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 692/ 28.12.2017 Privind numirea membrilor CA

HCLS3 nr. 651/ 19.12.2017 Privind majorarea capitalului social

HCLS3 nr. 549/ 07.11.2017 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 482 /12.10.2017 Privind completarea actului constitutiv

HCLS3 nr. 424/ 19.09.2017 Privind remunerația administratorului provizoriu

HCLS3 nr. 423/ 19.09.2017 Privind programul de activitate pe anul 2017

HCLS3 nr. 422/ 19.09.2017 Privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al Societatii Internet si Tehnologie S3 S.R.L.

HCLS3 nr. 355/ 25.08.2017 Privind înființarea societății