Hotărâri AGA

HCLS3 nr160/ 24.06.2021 Privind modificarea actelor constitutive ale intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publica tutelara”.

HCLS3 nr. 159/ 24.06.2021 privind completarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliilor de Administrafie ale intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publica tutelara”.

HCLS3 nr. 157/ 24.06.2021 Privind atribuirea catre societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect “Servicii de elaborare a documentatiei de Avizare ISU necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu si, dupa caz, protectie civila”.

HCLS3 nr. 83/ 28.04.2021 Privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Internet si Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 72/28.04.2021 Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect Servicii de administrare, mentenanța preventiva și mentenanța corectiva pentru echipamentele montate prin proiectul”Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3

HCLS3 nr. 52/25.03.2021 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 51/25.03.2021 Privind modificarea actului constitutiv al societatii Internet si Tehnologie S3

HCLS3 nr. 50/25.03.2021 Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a Contractului ce are ca obiect “Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învătământ și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3”

HCLS3 nr.446/23.12.2020Privind desemnarea auditorului statutar pentru exercitiul financiar 2020 la societatea Internet si Tehnologie S3

HCLS3 nr.445/23.12.2020Privind aprobarea derularii operatiunilor juridice cu valoare mai mare de 100.000 euro fara TVA ale societatii Internet si Tehnologie S3

HCLS3 nr.429/26.11.2020Privind modificarea actului constitutiv al societatii Internet si Tehnologie S3

HCLS3 nr.428/26.11.2020Privind incetarea mandatelor de membri – Administrator 5 si Administrator 7 in Consiliu de Administratie al societatii Internet si Tehnologie S3

HCLS3 nr.364/17.11.2020Privind incetarea mandatului unui membru in Consiliu de Administratie al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL si declansarea procedurii de selectie pentru postul vacant.

HCLS3 nr.214/13.07.2020Privind modificarea si completarea Anexei referitoare la derularea contractelor incheiate de societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, aprobata prin HCLS3 nr. 92/13.04.2020, cu completarile ulterioare

HCLS3 nr.211/13.07.2020Privind acordul referitor la atribuirea de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 catre societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, in conditiile art.31 alin.(1) si (3) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a contractului avand ca obiect achizitionarea de termoscanere

HCLS3 nr.196/23.06.2020Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect Servicii de administrare, mentenanța preventiva și mentenanța corectiva pentru echipamentele montate prin proiectul”Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3

HCLS3 nr.189/23.06.2020Privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL in vederea semnării unui act adițional la contractul de furnizare de produse încheiat cu societatea Fast Park Co SRL

HCLS3 nr.178/27.05.2020Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a Contractului ce are ca obiect “Furnizare, montaj și punere în funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unități de învățământ și clădiri administrative)”

HCLS3 nr.177/27.05.2020Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a Contractului ce are ca obiect “Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învătământ și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3”

HCLS3 nr.176/27.05.2020Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon (inclusiv întocmire documentație tehnico-economică)”

HCLS3 nr.145/27.05.2020Privind completarea anexei referitoare la derularea contractelor încheiate de societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, aprobată prin HCLS3 nr. 92/13.04.2020

HCLS3 nr.144/27.05.2020Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect “Echipamente de management pentru server”

HCLS3 nr.143/27.05.2020Privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare a “Sistemelor de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)”

HCLS3 nr.140/27.05.2020Privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a Contractului nr. 255337/19.11.2018 încheiat cu societatea Internet si Tehnologie S3 SRL având ca obiect “Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU”

HCLS3 nr.133/27.05.2020Privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 165766/20.08.2018, aferent implementarii obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității in Sectorul 3”

HCLS3 nr.106/29.04.2020Privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet si Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr.93/13.04.2020Privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL în vederea Încheierii unui contract de furnizare de produse cu societatea Fast Park Co SRL

HCLS3 nr.92/13.04.2020Privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr.91/13.04.2020Privind desemnarea auditorului statutar pentru exerciţiul financiar 2019 la societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr.76/30.03.2020Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text”

HCLS3 nr.75/30.03.2020Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect ,,Echipamente hardware pentru servere”

HCLS3 nr.50/26.02.2020Privind modificarea HCLS nr.151/26.04.2018 referitoare la organizarea auditului intern la societatile la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este asociat unic/majoritar

HCLS3 nr.49/26.02.2020Privind completarea HCLS 3 nr. 121/28.03.2018 referitare la masurile de imbunatatire a actului de transparenta institutionala

HCLS3 nr.48/26.02.2020Privind modificarea si completarea Actelor constitutive ale intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este autoritate publica tutelara

HCLS3 nr.47/26.02.2020 Privind controlul si monitorizarea intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este autoritate publica tutelara

HCLS3 nr.30/10.02.2020 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 763/28.11.2019Privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului privind furnizarea de panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video ce se vor monta prin proiectul,,Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”

HCLS3 nr. 758/28.11.2019Privind acordarea de mandate preşedinţilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti în vederea achiziţionării de servicii juridice externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare

HCLS3 nr. 754/28.11.2019Privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect “Achiziţionare licenţe de suita pentru productivitate si colaborare în editare text – 222 buc pachete software de creare de documente”

HCLS3 nr. 753/28.11.2019Privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului de lucrări având ca obiect implementarea unui “Sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare” pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428

HCLS3 nr. 527/12.11.2019Privind modificarea prin Act adiţional a contractului având ca obiect “Achiziţia GIS (Hărţi de cadastru digitale)”

HCLS3 nr. 403/30.07.2019Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect ,,Servicii de asistență pentru computere personale”

HCLS3 nr. 402/30.07.2019Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect ,,Prestarea de servicii de asistență informatică platforme software”

HCLS3 nr. 401/30.07.2019Privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect ,,Servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curenta module software de gestiune rețea”

Hotărârea nr. 328/13.06.2019Privind atribuirea către societatea Internet și tehnologie S3 S.R.L. a contractului ce are ca obiect ,,Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)”

Hotărârea nr. 318/13.06.2019Privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, Liceul Tehnologic ,,Theodor Pallady” și Sectorul 3 al Municipiului București

HCLS3 nr.347 din 25.06.2019Privind plata componentei variabile a remuneratiei presedintelui si a membrilor C.A

HCLS3 nr.264 din 16.05.2019Privind atribuirea catre societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului avand ca obiect “Servicii de reparare si intretinere preventiva a sistemului video”

HCLS3 nr. 250/16.04.2019Privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2018 ale societatii Internet si Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr.196/28.03.2019 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr.587 din 19.12.2018Privind modificarea art. 4 si art 5. Ale Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 nr 692/28.12.2017

HCLS3 nr.584 din 19.12.2018Privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile a remuneratiei presedintelui si a membrilor C.A.

HCLS3 nr. 545/ 15.11.2018Privind atribuirea catre societatea Internet si Tehnologie S3 a contractului avand ca obiect “Servicii de elaborare a documentatiei de Avizare ISU”

HCLS3 nr. 502/ 30.10.2018Privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Internet si Tehnologie S3

HCLS3 nr. 453/ 27.09.2018Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii Internet si Tehnologie S3

HCLS3 nr. 343/ 07.08.2018Privind atribuirea contractului avand ca obiect “Lucrari de constructii si montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare si servicii tehnice aferente implementarii obiectivului de investitii”

HCLS3 nr. 334/ 31.07.2018Privind aprobarea Metodologiei proceselor de ofertare si achizitionare

HCLS3 nr. 191/04.05.2018Privind programul de activitate pe anul 2018

HCLS3 nr. 179/26.04.2018Privind aprobarea indicatorilor de performanta

HCLS3 nr. 57/16.02.2018Privind schimbarea sediului social al societății

HCLS3 nr.38/29.01.2018 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 692/28.12.2017Privind numirea membrilor CA

HCLS3 nr. 651/19.12.2017Privind majorarea capitalului social

HCLS3 nr.549/07.11.2017Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL

HCLS3 nr. 482/12.10.2017Privind completarea actului constitutiv

HCLS3 nr. 424/19.09.2017Privind remunerația administratorului provizoriu

HCLS3 nr. 423/19.09.2017Privind programul de activitate pe anul 2017

HCLS3 nr. 422/19.09.2017Privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al Societatii Internet si Tehnologie S3 S.R.L.

HCLS3 nr. 355/25.08.2017Privind înființarea societății