Hotărâri AGA

HCLS3 nr.196/23.06.2020 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect Servicii de administrare, mentenanța preventiva și mentenanța corectiva pentru echipamentele montate prin proiectul”Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3 Vizualizare
HCLS3 nr.189/23.06.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL in vederea semnării unui act adițional la contractul de furnizare de produse încheiat cu societatea Fast Park Co SRL Vizualizare
HCLS3 nr.178/27.05.2020 privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a Contractului ce are ca obiect “Furnizare, montaj și punere în funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unități de învățământ și clădiri administrative)”Vizualizare
HCLS3 nr.177/27.05.2020 privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a Contractului ce are ca obiect “Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învătământ și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3”Vizualizare
HCLS3 nr.176/27.05.2020 privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon (inclusiv întocmire documentație tehnico-economică)”Vizualizare
HCLS3 nr.145/27.05.2020 privind completarea anexei referitoare la derularea contractelor încheiate de societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, aprobată prin HCLS3 nr. 92/13.04.2020Vizualizare
HCLS3 nr.144/27.05.2020 privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect “Echipamente de management pentru server”Vizualizare
HCLS3 nr.143/27.05.2020 privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare a “Sistemelor de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)”Vizualizare
HCLS3 nr.140/27.05.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a Contractului nr. 255337/19.11.2018 încheiat cu societatea Internet si Tehnologie S3 SRL având ca obiect “Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU”Vizualizare
HCLS3 nr.133/27.05.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 165766/20.08.2018, aferent implementarii obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității in Sectorul 3” Vizualizare
HCLS3 nr.106/29.04.2020 privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet si Tehnologie S3 SRL Vizualizare
HCLS3 nr.93/13.04.2020 privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL în vederea Încheierii unui contract de furnizare de produse cu societatea Fast Park Co SRL Vizualizare
HCLS3 nr.92/13.04.2020 privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL Vizualizare
HCLS3 nr.91/13.04.2020 privind desemnarea auditorului statutar pentru exerciţiul financiar 2019 la societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL Vizualizare
HCLS3 nr.76/30.03.2020 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text” Vizualizare
HCLS3 nr.75/30.03.2020 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect ,,Echipamente hardware pentru servere”Vizualizare
HCLS3 nr. 763/28.11.2019 privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului privind furnizarea de panouri de informare pentru
semnalizarea camerelor de supraveghere video ce se vor monta prin proiectul
,,Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”
Vizualizare
HCLS3 nr. 758/28.11.2019 privind acordarea de mandate preşedinţilor Consiliilor de Administraţie ale
întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului
Bucureşti în vederea achiziţionării de servicii juridice externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare
Vizualizare
HCLS3 nr. 754/28.11.2019 privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect “Achiziţionare licenţe de suita pentru productivitate si colaborare în editare text – 222 buc pachete software de creare de documente” Vizualizare
HCLS3 nr. 753/28.11.2019 privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului de lucrări având ca obiect implementarea unui “Sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare” pentru sediile din
Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428
Vizualizare
HCLS3 nr. 527/12.11.2019 privind modificarea prin Act adiţional a contractului având ca obiect
“Achiziţia GIS (Hărţi de cadastru digitale)”
Vizualizare
HCLS3 nr. 401/30.07.2019 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect ,,Servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curenta module software de gestiune rețea”Vizualizare
HCLS3 nr. 402/30.07.2019 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect ,,Prestarea de servicii de asistență informatică platforme software”Vizualizare
HCLS3 nr. 403/30.07.2019 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect ,,Servicii de asistență pentru computere personale”Vizualizare
Hotărârea nr. 318/13.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, Liceul Tehnologic ,,Theodor Pallady” și Sectorul 3 al Municipiului BucureștiVizualizare
Hotărârea nr. 328/13.06.2019 privind atribuirea către societatea Internet și tehnologie S3 S.R.L. a contractului ce are ca obiect ,,Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)”Vizualizare
HCLS3 nr.347 din 25.06.2018 privind plata componentei variabile a remuneratiei presedintelui si a membrilor C.AVizualizare
HCLS3 nr. 250/ 2019 privind programul de activitate pe anul 2019Vizualizare
HCLS3 nr.584 din 19.12.2018 privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile a remuneratiei presedintelui si a membrilor C.A.Vizualizare
HCLS3 nr.587 din 19.12.2018 privind modificarea art. 4 si art 5. Ale Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 nr 692/28.12.2017Vizualizare
HCLS3 nr. 545/ 15.11.2018 privind atribuirea catre societatea Internet si Tehnologie S3 a contractului avand ca obiect “Servicii de elaborare a documentatiei de Avizare ISU”Vizualizare
HCLS3 nr. 502/ 30.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Internet si Tehnologie S3Vizualizare
HCLS3 nr. 453/ 27.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii Internet si Tehnologie S3Vizualizare
HCLS3 nr. 343/ 07.08.2018 privind atribuirea contractului avand ca obiect “Lucrari de constructii si montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare si servicii tehnice aferente implementarii obiectivului de investitii”Vizualizare
HCLS3 nr. 334/ 31.07.2018 privind aprobarea Metodologiei proceselor de ofertare si achizitionareVizualizare
HCLS3 nr. 191/ 2018 privind programul de activitate pe anul 2018Vizualizare
HCLS3 nr. 179/ 2018 privind aprobarea indicatorilor de performanta Vizualizare
HCLS3 nr. 57/ 2018 privind schimbarea sediului social al societățiiVizualizare
HCLS3 nr. 692/ 2017 privind numirea membrilor CAVizualizare
HCLS3 nr. 651/ 2017 privind majorarea capitalului socialVizualizare
HCLS3 nr. 482/ 2017 privind completarea actului constitutivVizualizare
HCLS3 nr. 424/ 2017 privind remunerația administratorului provizoriuVizualizare
HCLS3 nr. 423/ 2017 privind programul de activitate pe anul 2017Vizualizare
HCLS3 nr. 422/ 2017 privind organigrama si statul de functiiVizualizare
HCLS3 nr. 355/ 2017 privind înființarea societățiiVizualizare