Tehnician Sisteme de Securitate

Acte necesare :

  1. CV
  2. copie carte de identitate
  3. copie diplome de studii si ale altor acte care sa ateste specializarea
  4. certificat cazier judiciar – in original
  5. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare  – in original

Tipul postului: full-time

Atributii generale:

  • executa lucrari de implementare a diverselor proiecte de investitii ale societatii
  • executa lucrari de intretinere generala a echipamentelor/ instalatiilor de securitate, detectie si stingere incendiu, TVCI, control al accesului si detectia efractiei
  • intocmeste lista de piese de schimb, a echipamentelor si a consumabilelor in functie de necesitati
  • executa lucrari apartinand diverselor proiecte de investitii/ modificari ale echipamentelor/ instalatiilor de curenti slabi;
  • completează rapoartele de mentenanta generala preventiva si corectiva, precum si fisele (situațiile) pentru intervențiile corective (și de service) efectuate