Inginer PIF

Acte necesare :

 1. CV
 2. copie carte de identitate
 3. copie diplome de studii si ale altor acte care sa ateste specializarea
 4. certificat cazier judiciar – in original
 5. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare  – in original

Tipul postului: full-time

Atributii generale:

 • elaborare oferte tehnice,
 • suport in elaborarea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice si detalii de executie pentru lucrari in domeniul de activitate al societatii
 • elaborare de documente de exploatare si intretinere pentru sistemele, instalatiile, echipamentele proiectate si/ sau realizate de societate
 • asigura instructajul personalului tehnic care participa la lucrarile de instalare a sistemelor, in vederea punerii lor in functiune cu respectarea termenelor de executie si a consumului de materiale
 • efectuarea de activitati de executie, punere in functiune, programare, verificare, service pentru sisteme, instalatii, echipamente realizate de societate
 • raspunde de asigurarea calitatii lucrarilor si serviciilor executate conform proiectelor, specificatiilor tehnice si normativelor in vigoare
 • coordonarea derularii lucrarilor conform contractelor incheiate, normativelor in vigoare, urmarind buna gestionare a resurselor umane si materiale, la finalizarea lucrarilor intocmind documentatia necesara pentru inchiderea comenzii
 • configurează softuri de aplicație pentru echipamentele instalate, asigurând calitatea lucrărilor specifice și intervine operativ pentru rezolvarea incidentelor la solicitarea șefului punctului de lucru/de echipă