Referent

Acte necesare:

  1. CV
  2. copie carte de identitate
  3. copie diplome de studii si ale altor acte care sa ateste specializarea
  4. certificat cazier judiciar – in original
  5. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare  – in original

Tipul postului: full-time

Data Interviului: 26.02.2018

Atributii generale:

  • instalare si configurare infrastructuri hardware si software pentru utilizatori
  • analiza si elaborare cerinte tehnice pentru produse hardware si software
  • creare si administrare pagini web
  • administrare servicii de e-mail
  • suport IT&C pentru utilizatori de tehnica de calcul – level 1 și/ sau 2 support