Expert achizitii

– Acte necesare :

  1. CV
  2. copie carte de identitate
  3. copie diplome de studii si ale altor acte care sa ateste specializarea
  4. certificat cazier judiciar – in original
  5. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare  – in original

– Tipul postului: part-time

– Data Interviului: 21.12.2017

– Atributii generale:

  1. Elaborarea de proceduri operationale/ instructiuni de lucru pentru activitatile de achizitie
  2. Elaborarea documentelor de achizitie
  3. Realizarea operatiunilor de achizitie

Leave a Reply