Electrician 2A, 2B

Internet și Tehnologie S3, societatea Primăriei Sectorului 3, are un portofoliu de produse și servicii diversificat din domeniul tehnologiei informației si sisteme de supraveghere video cu funcții avansate de analiză, sisteme de securitate si protectie la incendiu. Pentru realizarea acestor proiecte avem cei mai buni specialiști în domeniu și ne dorim extinderea permanentă a echipei. In acest sens cautam colegi cu sau fara experienta pentru realizarea sistemelor de curenti slabi si instalatii electrice.


Responsabilitati si sarcini
privind executarea/ modificarea/ întreţinerea instalaţiilor electrice:

  • executa bransamente electrice si instalatii de racordare la joasa tensiune, aeriene si/ sau subterane, monofazate si trifazate, destinate alimentarii cu energie electrica a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum si producere;
  • proiecteaza:
  1. instalatii electrice exterioare/ interioare aferente incintelor/ cladirilor civile si industriale,
  2. instalatii de utilizare de joasa tensiune,
  3. bransamente electrice si instalatii de racordare la joasa tensiune, aeriene si/sau subterane monofazate si trifazate, destinate alimentarii cu energie electrica a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum si producere
  • execută inspecţii periodice şi revizii tehnice ale instalaţiilor electrice;
  • execută ungerea, gresarea instalaţiilor electrice;
  • identifică şi verifică calitatea materialelor şi curăţă părţile accesibile ale instalaţiei electrice;
  • stabileşte necesitatea reparaţiei, în funcţie de starea tehnică a instalaţiei electrice şi execută atât reparaţii curente cât şi reparaţii capitale, ce presupun demontarea completă a instalaţiei electrice, vopsirea, ungerea şi recondiţionarea izolaţiilor deteriorate etc.;
  • execută un ciclu complet de încercări, pentru stabilirea încadrării instalaţiei electrice de comandă în parametrii ceruţi.

Contact:
Telefon: 0310.699.145

Email: hr@its3.ro
Adresa: Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan Nr. 242