Cu ce se ocupa societatea Internet & Tehnologie S3 SRL?

Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL a fost constituită prin HCLS3 nr. 355/ 25.08.2017 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului consitutiv, costă în Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Capitalul social al firmei la înfiinţare a fost de 2.000.000 RON şi a fost constituit prin aport în numerar, divizat în 100 părţi sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 RON, astfel:

 • Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3– 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părţi sociale şi unei cote de participare la capital social de 99% și
 • SC SD3- Salubritate si Dezapezire S3 SRL – 20.000 lei corespunzător a unei parţi sociale şi a unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Prin Strategia sa de Digitalizare, Primăria Sector 3 București, și-a propus utilizarea de instrumente din domeniul IT&C pentru realizarea obiectivelor majore de:

 • Menținere a trendului descendent al Coeficientului de Criminalitate din Sectorul 3
 • Creștere a siguranței locuitorilor Sectorului 3,
 • Oferirea de servicii către cetateni într-un mod integrat.

Astfel, a aprobat înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL care va avea rolul de a sprijini Autoritatea Tutelară în:

 • realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, prin utilizarea instrumentelor și tehnologiilor IT&C, cu identificarea de soluții optime care să permită echilibrarea celor 3 indicatori fundamentali: cheltuirea eficientă a banului public, un suport tehnic IT&C profesional și performant și reducerea timpilor de realizare
 • eficientizarea resurselor (umane, materiale, financiare) necesare realizării tuturor obiectivelor sale cu mijloace IT&C, creșterea calității profesionale în realizarea acestora, astfel încât să fie îmbunătățită încrederea populației în integritatea, profesionalismul și performanța capacității de comunicare și furnizare a unor servicii de calitate din partea Primăriei Sectorului 3 către cetățenii acestui sector, dar și către alți factori interesați, cum ar fi și societatea civilă, și mediul de afaceri
 • realizarea de obiective care să corespundă cerințelor cetățenilor, prin promovarea calității, profesionalismului și eficienței, în condiții de transparență decizională și competitivitate
 • suplimentarea veniturilor de investiții în domeniul IT&C ale Autorității Tutelare prin profitabilitatea societății Internet și Tehnologie S3

Direcțiile strategice prioritare ale SC Internet și Tehnologie S3 SRL, în vederea atingerii principalelor ținte la care acționarii se așteaptă, sunt urmatoarele:

 1. Identificarea de proiecte ale Primăriei Sector 3 din aria de competență a societății,
 2. Contractarea și implementarea cu celeritate, eficiență, eficacitate, transparență și performanță a proiectelor identificate,
 3. Asigurarea profitabilității societății, precum și înscrierea ei în mediul de afaceri ca o societate competitivă pe piața IT&C
 4. Dezvoltare durabilă pe criterii de transparenţă decizională şi competitivitate, în acord cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
 5. Asigurarea de servicii care să corespundă necesităţilor și exigențelor cetăţenilor
 6. Promovarea calității şi eficienţei activităţii, prin implementarea unui sistem de management standardizat și integrat
 7. Instruirea permanentă a personalului in vederea creşterii gradului de profesionalism și perfecționare, care să aducă o plus-valoare în aplicarea principiilor care guvernează activitatea societății: competitivitate, eficienţă, eficacitate şi profitabilitate.
 8. Stimularea mecanismelor economiei de piață;
 9. Promovarea programelor de dezvoltare și digitizare a Primariei Sector 3, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;
 10. Promovarea utilizării tehnologiei de către Primăria Sector 3, în vederea obținerii de rezultate obiective

Clienții societății sunt:

 • Primaria Sectorului 3 si Institutii subordonate, Consiliului Local Sector 3.
 • Persoane fizice si juridice.