Anunț pentru APMIF

 Anunț public privind decizia etapei de încadrare
Internet si Tehnologie S3 SRL

 

 

 

Internet și Tehnologie S3 SRL, titular al proiectului Construire Hală Arhivă, împrejmuire și utilități, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare

 

NU SE SUPUNE EVALUĂRII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUĂRII ADECVATE/EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APĂ

 

de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire Hală Arhivă, împrejmuire și utilități, propus a fi amplasat în Orașul Popești – Leordeni, Județul Ilfov, Splaiul Unirii, nr.15.

 

Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Ilfov: Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de Luni – Joi, intre orele 900 – 1200, precum și la următoarea adresă de internet: apmif.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov – Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.