Hotărâri AGA

HCLS3 nr. 763/28.11.2019 privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului privind furnizarea de panouri de informare pentru
semnalizarea camerelor de supraveghere video ce se vor monta prin proiectul
,,Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”
Vizualizare
HCLS3 nr. 758/28.11.2019 privind acordarea de mandate preşedinţilor Consiliilor de Administraţie ale
întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului
Bucureşti în vederea achiziţionării de servicii juridice externe de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare
Vizualizare
HCLS3 nr. 754/28.11.2019 privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect “Achiziţionare licenţe de suita pentru productivitate si colaborare în editare text – 222 buc pachete software de creare de documente” Vizualizare
HCLS3 nr. 753/28.11.2019 privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului de lucrări având ca obiect implementarea unui “Sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare” pentru sediile din
Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428
Vizualizare
HCLS3 nr. 527/12.11.2019 privind modificarea prin Act adiţional a contractului având ca obiect
“Achiziţia GIS (Hărţi de cadastru digitale)”
Vizualizare
HCLS3 nr. 401/30.07.2019 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect ,,Servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curenta module software de gestiune rețea” Vizualizare
HCLS3 nr. 402/30.07.2019 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect ,,Prestarea de servicii de asistență informatică platforme software” Vizualizare
HCLS3 nr. 403/30.07.2019 privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect ,,Servicii de asistență pentru computere personale” Vizualizare
Hotărârea nr. 318/13.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, Liceul Tehnologic ,,Theodor Pallady” și Sectorul 3 al Municipiului București Vizualizare
Hotărârea nr. 328/13.06.2019 privind atribuirea către societatea Internet și tehnologie S3 S.R.L. a contractului ce are ca obiect ,,Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)” Vizualizare
HCLS3 nr.347 din 25.06.2018 privind plata componentei variabile a remuneratiei presedintelui si a membrilor C.A Vizualizare
HCLS3 nr. 250/ 2019 privind programul de activitate pe anul 2019 Vizualizare
HCLS3 nr.584 din 19.12.2018 privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile a remuneratiei presedintelui si a membrilor C.A. Vizualizare
HCLS3 nr.587 din 19.12.2018 privind modificarea art. 4 si art 5. Ale Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 nr 692/28.12.2017 Vizualizare
HCLS3 nr. 545/ 15.11.2018 privind atribuirea catre societatea Internet si Tehnologie S3 a contractului avand ca obiect “Servicii de elaborare a documentatiei de Avizare ISU” Vizualizare
HCLS3 nr. 502/ 30.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Internet si Tehnologie S3 Vizualizare
HCLS3 nr. 453/ 27.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii Internet si Tehnologie S3 Vizualizare
HCLS3 nr. 343/ 07.08.2018 privind atribuirea contractului avand ca obiect “Lucrari de constructii si montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare si servicii tehnice aferente implementarii obiectivului de investitii” Vizualizare
HCLS3 nr. 334/ 31.07.2018 privind aprobarea Metodologiei proceselor de ofertare si achizitionare Vizualizare
HCLS3 nr. 191/ 2018 privind programul de activitate pe anul 2018 Vizualizare
HCLS3 nr. 179/ 2018 privind aprobarea indicatorilor de performanta Vizualizare
HCLS3 nr. 57/ 2018 privind schimbarea sediului social al societății Vizualizare
HCLS3 nr. 692/ 2017 privind numirea membrilor CA Vizualizare
HCLS3 nr. 651/ 2017 privind majorarea capitalului social Vizualizare
HCLS3 nr. 482/ 2017 privind completarea actului constitutiv Vizualizare
HCLS3 nr. 424/ 2017 privind remunerația administratorului provizoriu Vizualizare
HCLS3 nr. 423/ 2017 privind programul de activitate pe anul 2017 Vizualizare
HCLS3 nr. 422/ 2017 privind organigrama si statul de functii Vizualizare
HCLS3 nr. 355/ 2017 privind înființarea societății Vizualizare